Comunicacions

Petició i selecció de comunicacions

Per participar al curset mitjançant una comunicació s’haurà d’enviar, en els termes que s’estableixen i complint les condicions formals proposades, un resum o abstract que serà valorat pel Comitè Científic per a la seva acceptació. Les comunicacions s’hauran de situar dins d’un dels àmbits temàtics i respondre a una de les preguntes generals que es formulen.

El Comitè Organitzador i el Científic proposen un model d’article científic per a la presentació de les comunicacions. La selecció es realitzarà a través del resum que enviïn els autors segons la plantilla adjunta.

Consideracions:

  • Els resums seran enviats al comitè organitzador abans del 15 de juliol de 2014, en format word i via e-mail únicament.
  • Els idiomes oficials seran el català, el castellà o l’anglès.
  • El nom de l’arxiu seguirà el model proposat: Àmbit temàtic_Primer cognom de l’autor principal_Nom de l’autor principal_Títol de l’article (minúscules, màxim 50 caracters).
    Per exemple:intervenciones_pitarch_gerard_la tourette.
  • E-mail: patrimonisacre@gmail.com
  • A partir del dia 15 de juliol de 2014 s’anunciaran les comunicacions acceptades i el tipus de participació.
  • El text complet de les comunicacions seleccionades serà enviat al Comitè Organitzador abans del 30 de setembre de 2014.
Anuncios